Bergensklinikken

Merkevare Bergensklinikken

Bergensklinikken er et behandlingssenter for rus, med avdelinger både sentralt og i utkanten av Bergen. Målgruppen både pasienter, pårørende, potensielle pasienter og ansatte. Vi designet identiteten for at den skulle være både positiv, menneskelig og inkluderende.

Art direction
Merkevare
Design
Strategi

Bergensklinkken_
Bergensklinkken_5
Bergensklinkken_7
Bergensklinkken_17
3R4A0791
Bergensklinkken_3
3R4A0787
Bergensklinkken_8
Bergensklinkken_16