Animasjon / Motion Graphics

Vi har en ekstra kjærlighet og kompetanse for animasjon, frame by frame og motion graphics, og har lav terskel for å ta dette videre til prosjekter vi jobber på. Vi har all kompetanse og ressurser på dette in house.

Hvordan fungerer det

→ Animasjoner bevegeliggjør profilen, og lager et dynamisk 
og spennende utrykk som skiller seg fra andre.
→ Med kompetanse in house gjør det at vi kan teste hva som fungerer og gi et realistisk bilde på hvor omfattende eller ikke løsningene er.
→ Vi har ekstra kompetanse på frame by frame, som gjør at illustrasjonsarbeid lett kan levendegjøres i form av infomercials, reklamer eller bare bevegelige bilder til interaktive eller digitale flater.

Kontakt

Overhaus AS
contact@overhaus.no
+47 970 411 35

Sandviksveien 110
5035 Bergen

Eksempler